Uyuni Salt Flat 2 days / SLPBLPBAPH2

  • Day 1: La Paz – Uyuni - Colchani – (Uyuni Salt Flats) – Incahuasi – Tahua
    Day 2: Tahua - Tunupa - Uyuni
    Day 3: Uyuni - La Paz

Book Now
Back to the top